Banner
大聖歸來

大聖歸來

產品詳情

手工繡花鞋“大聖歸來”設計靈感取自京劇孫悟空大鬧天宮返回花果山水簾洞劇段,身披戰甲大聖歸來,我若成佛天下無魔。我若成魔,佛奈我何!

兩千六百年前的春秋戰國時期群雄爭霸,當時位於山西的晉國是個小國,在公元前六百六十年晉獻公當了國君後竭盡拓疆,一舉吞並了十個諸侯小國,開始稱王稱霸。為了讓全國百姓永遠記住他的文治武功,他命令宮中所有女子的鞋麵上必須繡上石榴花、桃花、佛手、葡萄等欽定的十種花果紋樣,同時還下令全國平民女子出嫁時必須以這種繡了紋樣的“十果鞋”作為大婚禮鞋,以便世世代代都不忘晉獻公的赫赫戰績。

手工繡花鞋“大聖歸來”寓意:大獲全勝,滿載而歸。

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來

大聖歸來詢盤